Meer Bewegen Voor Ouderen

Deze lessen zijn zeer gevarieerd en geeft iedereen de nodige functionele beweging en daarbij zijn de sociale contacten van groot belang. Er wordt na afloop gezamenlijk thee gedronken.

Kom een keer kijken of een gratis proefles meedoen!